Revalidatie na een hartaanval

Na een hartaanval wordt er meestal een hartrevalidatieprogramma opgesteld. Hierin speelt zowel herstel als preventie van een volgend infarct een rol. Zowel fysiotherapeuten, diëtisten als maatschappelijk werkers kunnen bij de revalidatie betrokken worden.

Ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit:

  • stoppen met roken programma
  • voedingsadviezen
  • advies m.b.t. aanpassen van leefgewoonten
  • psychologische ondersteuning
  • begeleide oefentherapie

Als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt (u mag weer naar huis gaan), dan wordt uw huisarts bericht over wat er precies gebeurd is en welke geneesmiddelen u (eventueel) moet blijven gebruiken. Ook kunt u een oefenprogramma mee naar huis krijgen.

Thuis begint het revalideren. Hierbij is het van belang dat u zichzelf bezighoudt. Als u nog niet mag werken, dan kunt u wel een leuke hobby oppakken die een tijd is blijven liggen. Ook contact met vrienden en kennissen is een leuk tijdverdrijf.

Volg verder het oefenprogramma en houdt u zich zo goed mogelijk aan de adviezen die u heeft gekregen over bijvoorbeeld voeding, alcohol en bewegen.

Heeft u medicijnen voorgeschreven gekregen, dan moet u deze volgens voorschrift innemen. Bij vragen kunt u terecht bij uw huisarts.

Weer aan het werk

De meeste mensen pakken hun werk of hun dagelijkse bezigheden na een hartaanval binnen één tot drie maanden weer op. Uiteraard verschilt dit per patiënt en het kan ook weleens langer duren. Zittend werk kan vaak binnen 6 weken al weer gedaan worden.