Hartaanval.nl

Een hartaanval of hartinfarct is een ernstig medisch probleem en kan zware gevolgen hebben. Gelukkig is er bij een snelle en adequate behandeling vaak veel te redden.

Op deze website gaan wij in op het fenomeen hartaanval, wat gebeurt er precies als je een hartaanval hebt en wat zijn de gevolgen ervan. Uiteraard bespreken we de acute behandeling, het onderzoek in het ziekenhuis en de behandeling aldaar en natuurlijk de gevolgen op langere termijn. Een hartaanval wordt ook wel hartinfarct genoemd.

Door betere technieken en innovatieve ontwikkelingen, zijn hart- en vaatziekten geen doodsoorzaak nummer één meer. In Nederland overlijden per jaar nog steeds ongeveer 40.000 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Meer dan 7.000 mensen overlijden aan een hartaanval (hartinfarct). Nog eens 9.000 mensen overlijden aan een beroerte en de rest door andere hart- en vaatziekten.

De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van bloedvaten. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming door de bloedvaten áchter de afsluiting belemmerd en kan er door zuurstofgebrek weefselschade optreden. Het dichtslibben van de kransslagader, de slagader die ervoor zorgt dat het hart zélf (de hartspier dus) doorbloed wordt, veroorzaakt hartproblemen en de hartaanval.

Mannen hebben twee keer zoveel kans op een hartaanval als vrouwen. Naar mate we ouder worden, neemt de kans op een hartaanval toe.

Wat te doen in de eerste 6 minuten na een hartinfarct

Iedere week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartinfarct. Dit kan iedereen overkomen, jong, oud, man en vrouw. Dit gebeurt in de meeste gevallen in of om het huis. Doeltreffende hulp van omstanders is van belang. Slechts 5 á 10% van de slachtoffers overleeft een hartstilstand namelijk! Maar de eerste 6 minuten na een hartaanval zijn het belangrijkst. Een goede behandeling, verhoogt de overlevingskans en deze stijgt dan naar 50 tot 70%.

Als u denkt dat iemand een hartinfarct heeft gehad, dan moet u direct:

  • 112 bellen en vertellen waar u bent en wat er precies aan de hand is,
  • beginnnen met hartmassage en beademing, zo blijft het bloed stromen en
  • indien aanwezig de AED (automatische externe defibrillator) gebruiken

Lees verder over de oorzaken van een hartaanval of hier voor de symptomen.

Zorgverzekeraars stimuleren het volgen van een reanimatiecursus

Herken jij een hartaanval? En weet jij wat je moet doen wanneer iemand een hartaanval krijgt?

300 mensen per week krijgen een hartinfarct, zowel jong als oud. Veel hartaanvallen gebeuren in huis en de eerste zes minuten na een hartaanval zijn het belangrijkste.

Met kennis van reanimeren kun je dus een leven redden en daarom wordt de cursus vergoed door zorgverzekeraars.