Hartmassage en beademing

Hartmassage en beademing worden samen ook wel ‘reanimatie’ genoemd. Reanimeren is het opnieuw tot leven wekken van iemand. Als iemand een hartaanval heeft, is het van levensbelang dat er direct gereanimeerd wordt. Op het moment van een hartstilstand stopt het hart namelijk met kloppen en wordt er geen zuurstofrijk bloed meer door het lichaam gepompt.

Door de hartmassage blijft het bloed door het lichaam stromen. Door de beademing komt er zuurstof in de longen. Deze zuurstof wordt weer opgenomen in het stromende bloed.

Door op deze manier de bloedsomloop en de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang te houden, overbrug je de 6 minuten die de hulpdiensten erover doen om op de plaats van het ongeval te komen. Vergeet dus niet om 112 te bellen.

Hoe werkt reanimatie (hartmassage en beademing)

Hieronder staat uitgelegd hoe reanimatie werkt. Om het goed te kunnen, is het echter nodig om een cursus te volgen. Een reanimatiecursus duurt meestal een dag en is niet moeilijk. Deze cursus kun je ook als opstapje gebruiken naar een echt EHBO-diploma.

Controleer het bewustzijn door het slachtoffer voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken. Vraag bijvoorbeeld: “Gaat alles goed met u?”, “Wat is er gebeurd?” Als er geen reactie volgt op het aanspreken en aanraken, dan is het slachtoffer bewusteloos.Roep om hulp. Laat het slachtoffer niet alleen.
Leg het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te kantelen of de kin met de vingertoppen iets omhoog te tillen. Houd de luchtweg open. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling.
Als het slachtoffer niet normaal ademt of als u twijfelt, vraag een omstander om 112 te bellen. Zeg dat het om een reanimatie gaat.
Als het slachtoffer niet normaal ademt of als u twijfelt start met hartmassage. Geef borstcompressie door het borstbeen 4 – 5 cm. in te drukken met een frequentie van 100 per minuut.
Na 30 borstcompressies start u met mond-op-mond beademing. Als u de kinlift heeft toegepast en tijdens het beademen komt de borstkas omhoog, dan heeft u voldoende ingeblazen. Beadem 2 keer.Wissel 30 borstcompressies af met 2 keer beademen tot professionele hulp arriveert.
De uitleg hierboven geeft een eerste idee van hoe reanimatie werkt. Zoals hierboven al gezegd, is het verstandig om een cursus reanimatie te volgen. –>