Oorzaken hartaanval

Oorzaken van een hartaanval

Dichtslibben kransslagaders (atherosclerose)

De belangrijkste oorzaak van een hartaanval (hartinfarct) is een verstopping van de kransslagaders. De kransslagaders voorzien het hart zélf van bloed. Geleidelijk aan wordt er vet (cholesterol) tegen de wanden van de slagaders afgezet. Hierdoor wordt de bloedstroom door de hartspier al minder. Op een gegeven moment komen de slagaders zo dicht te zitten, dat door bijvoorbeeld een klein bloedpropje (zie ook deze website over trombose) een slagader helemaal afgesloten kan worden. Op dat moment is er sprake van een hartaanval.

Het dichtslibben van de kransslagaders wordt ook wel atherosclerose genoemd en de afzettingen binnenin de slagaders worden plaques genoemd (atherosclerotische plaque).

Op onderstaande tekeningen zien we van links twee slagaders die geen last hebben van verkalking. De onderste slagader heeft een zwakke slagaderwand (omcirkeld). Rechts zijn de twee slagaders helemaal verkalkt. Bij de onderste slagader is door de afzetting (de plaque) de slagaderwand gescheurd waardoor er ook bloed in het vat is gelopen dat is gestold. Hierdoor wordt de verstopping versneld. Dit laatste is meestal het geval bij een hartaanval:

Factoren die de kans op het dichtslibben van de kransslagader verhogen zijn:

  • Man-zijn (meer mannen dan vrouwen hebben er last van)
  • Hart- en vaatziekten in de familie (erfelijke aanleg)
  • Roken (rokers hebben een twee keer zo grote kans op een hartaandoening dan niet-rokers; stoppen met roken doet de kans op hartproblemen binnen 15 jaar tijd weer met 50% afnemen)
  • Hoge bloeddruk
  • Voeding met veel cholesterol
  • Suikerziekte (diabetes mellitus)
  • Te weinig lichaamsbeweging
  • Overgewicht
  • Stress